Bestuur

Prof.dr. Nico van Yperen
Voorzitter
Faculteit Gedrags- & Maatschappijwetenschappen
Organisatiepsychologie
Grote Kruisstraat 2/1
9712 TS Groningen
nvanyperenrugnl
Dr. Maria Tims
Secretaris
Vrije Universiteit Amsterdam
Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde
Management en Organisatiekunde
mtimsvunl
Roy Sijbom
Penningmeester
Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen
Work and Organizational Psychology
Nieuwe Achtergracht 129B | Kamer G 2.11
Postbus 15943 | 1001 NK Amsterdam
RBLSijbomuvanl
Prof.dr. Evangelia Demerouti
Bestuurslid
Technische Universiteit Eindhoven
Faculteit Industrial Engineering & Innovation Sciences
Human Performance Management Group
Paviljoen J.05
Postbus 513
5600 MB EINDHOVEN
edemeroutituenl