Gedrag en Organisatie

Gedrag & Organisatie is een Nederlands-Vlaams tijdschrift voor hen die de sociale psychologie, de economische psychologie en/of de arbeids- en organisatiepsychologie beoefenen of vraagstukken op dit terrein tot hun werkveld rekenen.

Als WAOP-lid ontvangt u 30% korting op de abonnementsprijs. Een plusabonnement kost voor WAOP-leden € 93,10 (excl. btw), een onlineabonnement kost € 79,80 (excl. btw). Met het Plusabonnement hebt u online een archief, nieuwe nummers en een e-mailattendering én ontvangt u ook nog alle nummers op papier. Het Onlineabonnement bevat enkel de digitale componenten.

Op de website van Boom Lemma uitgevers vindt u meer informatie over Gedrag & Organisatie en kunt u een bestelling plaatsen. Bij het invullen van het bestelformulier op de internetsite is het van belang dat u duidelijk aangeeft dat u een WAOP-lid bent.

Voor vragen i.v.m. het abonnement kan u altijd contact opnemen met

Mieke Greven (Boom Distributie Centrum)
T. 0031-(0)522-237555